Enquête Woningbehoefte

Beste inwoners van Harskamp,

Zoals u waarschijnlijk bekend is, is de Gemeente Ede gestart met fase 1 van de nieuwbouwlocatie ‘Smachtenburg’ in Harskamp en zal binnen afzienbare tijd invulling worden gegeven aan fase 2 t/m fase 5 op de locatie ‘Smachtenburg’. Graag overleggen wij als bestuur van Harskamps Belang met de Gemeente Ede  over de invulling  van de nieuwbouwplannen fase 2 t/m fase 5. Gelet hierop, is door ons een enquête opgesteld over de woningbehoefte in ons dorp. Wij willen u vragen deze in te vullen, als u woningzoekende bent, zodat wij een goed beeld krijgen van de behoefte. Wij hopen op positieve reacties op deze enquête, zodat wij met door cijfers onderbouwde voorstellen in overleg kunnen treden met de gemeente voor een optimaal aanbod.

De uiterste inleverdatum voor deze enquête is 31 mei 2014.

 

1. In wat voor soort woning woont u?     Tussenwoning Hoekwoning Twee-onder-één-kap-woning Vrijstaande woning Seniorenwoning Woning voor 1 – 2 personen/appartement     Anders, namelijk:
     
2. Met hoeveel personen woont u momenteel op dit adres?   
  
     
3. Is uw woning een huur- of koopwoning?     Huurwoning Koopwoning
     
4. Wat is de samenstelling van uw huidige huishouden?     Woon bij mijn ouders Alleen Alleen met thuiswonende kinderen Met partner zonder kinderen Met partner met thuiswonende kinderen Met iemand anders zonder kinderen Met iemand anders met thuiswonende kinderen     Anders, namelijk:
     
5. Wilt u binnen nu en +/-7 jaar verhuizen?     Beslist niet Misschien Zou wel willen, maar kan niets vinden Beslist wel Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden Weet ik niet

Als u bij vraag 5 "Beslist niet" hebt ingevuld, kunt u verder gaan naar vraag 19


6. Binnen welke termijn zou u willen verhuizen?     Binnen een half jaar Over een half jaar tot een jaar Over 1 tot 2 jaar Nog niet precies bekend wanneer
     
7. Wat is de belangrijkste reden voor uw verhuizing?     Huwelijk of samenwonen Scheiding Ik wil zelfstandig gaan wonen Gezondheid of behoefte aan zorg Werk Huidige woning is te klein Huidige woning is te groot Wil een woning gaan huren Wil een woning gaan kopen     Anders, namelijk:
     
8. Zoekt u een woning in of buiten Harskamp?     Geen voorkeur Buiten de gemeente Ede In Harskamp binnen de bebouwde kom In Harskamp buiten de bebouwde kom     Elders in gemeente Ede, namelijk:

Als u bij vraag 8 "Buiten de gemeente Ede" hebt ingevuld, kunt u verder gaan naar vraag 19


9. Naar wat voor soort woning bent u op zoek?     Tussenwoning Hoekwoning Twee-onder-één-kap-woning Vrijstaande woning seniorenwoning Woning voor 1 – 2 personen/appartement     Anders, namelijk:
     
10. Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een koopwoning?     Huurwoning (sla vraag 11 over) Koopwoning (sla vraag 12 over) Beide/maakt niet uit
     
11. Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer bedragen?     Tussen € 150.000- € 200.000 Tussen € 200.000- € 250.000 Tussen € 250.000- € 300.000 Boven > € 300.000 Weet ik nog niet
     
12. Hoeveel mag de huurprijs van de gewenste woning per maand bedragen?     Tot € 500 Tussen € 500 en € 1000 Boven € 1000 Weet ik nog niet
     
13. Hoeveel kamers (slaap-, woon-, studeer- of werkkamers) moet de gewenste woning bij voorkeur hebben?   
  
     
14. Is uw woning na uw verhuizing beschikbaar voor nieuwe bewoners?     Ja (sla vraag 15 over) Nee
     
15. Wat is de reden hiervoor?     Mijn ouders blijven in de woning Andere gezinsleden blijven in de woning wonen Woning is een chalet, zomerhuisje of bakhuisje     Anders, namelijk:
     
16. Zou u eventueel in een gestapelde woning in Harskamp willen wonen?     Zeker niet Misschien Zeker wel
     
17. Hoe zal de huishouding er na de verhuizing uitzien?     Alleen Alleen met thuiswonende kinderen Met partner zonder kinderen Met partner met thuiswonende kinderen Met iemand anders zonder kinderen Met iemand anders met thuiswonende kinderen     Anders, namelijk:
     
18. Bent u zelf inwoner van Harskamp?     Ja Nee, mijn ouders wonen in Harskamp Nee, ik heb familie in Harskamp wonen     Nee, andere reden:


19. Bent u al lid van Harskamps Belang?

 Ja Nee, maar ik wil wel lid worden per 1 januari 2015 voor een bedrag van €10.00 voor 2 jaar       Nee, ik wil geen lid worden omdat 

Eventuele opmerkingen

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Geboortedatum

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Harskamps Belang vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens omgaan. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Alle gegevens uit deze enquête zullen discreet door Harskamps Belang worden behandeld. De gemeente Ede krijgt geen inzage in de enquêtes. De gemeente krijgt alleen een overzicht van de uitkomst! Deze enquête is geen inschrijfformulier. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Comments are closed.