Vereniging Harskamps Belang heet u Welkom

De vereniging  Harskamps Belang tracht de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Alles in de meest ruime zin van het woord. Als dorp willen we bereiken de afstand te verkleinen en efficiënter samenwerken met de Provincie Gelderland, de Gemeente Ede en andere organisaties.

 

Het doel van Harskamps Belang is:

  • Het behartigen van de algemene en gezamenlijke belangen van alle inwoners van Harskamp           
  • Het betrekken van alle inwoners bij het gemeentelijk en provinciaal beleid en plannen           
  • Samenstellen van werk/klankbordgroepen met de inwoners en belanghebbenden betreffende toekomstige projecten           
  • Het bevorderen en handhaven van de leefbaarheid van ons  dorp           
  • Meer betrokkenheid van de burger met zijn/haar omgeving           
  • Van persoonlijk belang, algemeen belang maken           
  • Het bevorderen en handhaven van de infrastructuur, het culturele en verenigingsleven           
  • Het organiseren en houden van openbare vergaderingen

 

Harskamps Belang ondersteunt daarnaast een aantal werkgroepen en/of bewonersinitiatieven. De initiatieven zijn ontstaan rondom actuele thema's die spelen.

Comments are closed.